Domů » O nás » Hubertova Jízda

VI. HUBERTOVA JÍZDA SEDLEŠOVICE


Více informací již brzy…

V. HUBERTOVA JÍZDA SEDLEŠOVICE


V sobotu 3.11.2018 se konala již pátá Hubertova jízda pořádaná naší stájí.

Sešli jsme se na zimní pastvině a odtud jsme vyrazili, rozděleni do dvou lotů, na terénní jízdu. Cvalový lot vedla Adéla Otte (Trochtová) na klisně Darling a trasa vedla po loukách na Kraví hoře – kde všichni úspěšně překonali překážku zvanou Sedlešovická irská lavice – a dále po koňské stezce přes les do Konic. Klusový lot vedla Jiřina Párová na Mikešovi a vydali do Konic přes vinohrady. V Konicích se oba loty potkaly a na jednom krásném dlouhém poli jihovýchodně od Konic se konal náš historicky první hubertovský dostih (děkujeme agrodružstvu Nový Šaldorf za svolení k využití pole jako dostihové dráhy).

Vítězem dostihu se stala plnokrevná klisna Sidonka a na jeho průběh se můžete podivat na videu. Všichni koně doběhli v pořádku a jezdcům tak patří uznání za odvahu a perfektní zvládnutí koní.

Po dostihu se oba loty společně vydaly po polních cestách, přes železniční přejezd a podél kolejí zpátky do Sedlešovic. Po návratu na zimní pastvinu následovala jízda zručnosti, ve které museli jezdci překonat několik skokových překážek, terénní výskok a seskok, projít slalom, s koněm zacouvat a nakonec vystřelit z jezdeckého luku na terč. Na závěr se konal tradiční skok o liščí ohon, který ukořistila dvojice Daria Švajková – klisna Sheryl, a stala se tak (již potřetí v historii našich Hubertů) králem honu. Gratulujeme za tento krásný hattrick! Po slavnostním vyhlášení vítězů a přípitku nás čekal výborný domací guláš a posezení u ohně.

Na fotografie od Ireny Jirků se můžete podívat zde a fotky od Sandry Bednárové najdete zde.

IV. HUBERTOVA JÍZDA SEDLEŠOVICE


V neděli 4.12.2016 naše stáj pořádala Hubertovu jízdu.

Na terénní jízdu se sešlo dvanáct jezdeckých dvojic, které se rozdělily na dva loty. Klusový lot vedla Jiřina Párová se svým Gedarem, cvalový Adéla Otte (Trochtová) na Otíkovi. Klusový lot se vydal přes Sedlešovice do vinohradů a na vřesoviště na Kraví hoře. Trasa cvalového lotu vedla okolo polí do Konic a zpátky přes vinohrady.

Po vyjížďce se všichni sešli na naší pastvině, kde byla nachystaná soutěž v parkurovém skákání. Zúčastnilo se celkem osm jezdeckých dvojic a všichni parkur úspěšně dokončili. Nejlépe zajetý parkur předvedla Dominika Kurzweilová s koněm Alvinem. Na druhém i třetím místě se umístil domácí kůň Gedar, který jako jediný absolvoval parkur dvakrát, pokaždé s jinou jezdkyní a v obou případech předvedl čistou jízdu. Po parkuru se konal již tradiční skok o liščí ohon, který ukořistila Daria Švajková na své bílé klisně Sheryl. Zopakovala tak svůj úspěch z roku 2013 a vytvořila tímto rekord v počtu ulovených lišek na našem Hubertovi.

Následoval přesun všech účastníků do stáje, slavnostní vyhlášení vítězů, ostužkování a předání cen. Nechyběl ani přípitek, posezení u ohně a maminčin výborný mexický guláš. Poté se účastníci rozjeli zpět do svých stájí.

Největší dík patří mým rodičům, neboť bez jejich pomoci bych přípravu a organizaci celé akce nemohla zvládnout. Děkujeme také všem, kteří nás podpořili! Marku Zukalovi, Lence Gregorové, Andreji Illové a jezdeckým potřebám Equisalon za přispění k cenám pro vítěze, obci Sedlešovice, základní škole Jaroslavice a rodině Krčálových za zapůjčení vybavení, Andreji Illové, Petře Komendové a Lucii Jordánové za krásné fotografie i všem, kteří přispěli k hladkému průběhu celé akce.

Výsledky soutěže:

 • 1. místo – Dominika Kurzweilová + Alvin CZ
 • 2. místo – Irena Velebová + Gedar
 • 3. místo – Andrea Nesnídalová + Gedar
 • 4. místo – Lena Malačka + Adria
 • 5. místo – Zuzana Jourová + Arsad

Fotografie z akce najdete zde. Autorem fotografií je Andrea Illová.

III. HUBERTOVA JÍZDA SEDLEŠOVICE


Třetí Hubertova jízda v naší stáji se konala v neděli 9.11.2014.

Jezdci byli rozděleni do tří lotů. Mástrem prvního, cvalového lotu, byla Jitka Oselková s koněm Čenda, druhý, klusový lot, vedla Adéla Otte (Trochtová) s Otíkem a v čele třetího lotu byl Gedar se svou majitelkou Jiřinou Párovou. Trasa prvního lotu vedla kolem polí za Novým Šaldorfem, druhý lot se vydal po koňských stezkách národním parkem směrem na Havraníky a třetí lot projel přes vinohrady ze Sedlešovic až na vřesoviště na Kraví hoře.

Po vyjížďce se všichni účastníci sešli na pastvině, kde byl pro zájemce připravený parkur z kombinace přírodních i umělých překážek. Po soutěži se, jako v loňském roce, konal skok o liščí ohon – králem honu se stal Marek Zukal se svým koněm Sallym.

Na závěr jsme se všichni přesunuli zpět do stáje na slavnostní dekorování vítězů a občerstvení – již tradičně výborný maminčin guláš.

Všem, kteří pomohli s organizací celé akce, patří můj velký dík!

Výsledky soutěže:

 • 1. místo – Lucie Dvořáková + Orchidea
 • 2. místo – Zuzana Venková + Huckle Berry
 • 3. místo – Jitka Oselková + Čenda
 • 4. místo – Jiřina Čurdová + Midnight Adventure
 • 5. místo – Natálie Minaříková + Gedar

Fotografie z akce najdete zde. Autorem fotografií je Andrea Illová.

II. HUBERTOVA JÍZDA SEDLEŠOVICE


Druhý ročník Hubertovy jízdy se konal v neděli 17.listopadu 2013 a těšil se velkému zájmu – zúčastnilo se třicet jezdců se svými koňmi.

Vyjížďku jsme tentokrát rozdělili do dvou lotů: cvalového, který vedla Nikola Modrová na Káji, a klusového, který vedla Adéla s Otíkem.

Oba loty se poté setkaly na pastvině a zájemci se zúčastnili soutěže ve skocích přes přírodní překážky. Pravidla zněla takto: Za nepřekonání překážky inkasuje dvojice trestné body a v případě rovnosti trestných bodů rozhoduje čas – lepší je ten, jehož čas má od času stanoveného nejmenší rozdíl. Stanovený čas odpovídá projetí trasy parkuru rychlostí 350m/min. Pro jezdce tedy bylo náročné nejen správně najíždět na skoky (vyjíždět oblouky), ale také udržet svého koně v přiměřeném tempu po celou trasu parkuru.

Po soutěži se konalo halali, i když trochu netradiční – jezdci měli za úkol ukořistit liščí ohon pověšený nad překážkou. Po odstartování se všichni blázni vyřítili takovou rychlostí, že minuli nejen liščí ohon, ale často i samotnou překážku. Za nimi následovala druhá vlna jezdců (byl zde i jeden odvážný, leč naprosto marný pokus na poníkovi). Když už se zdálo být chycení liščího ohonu nemožné, pobídla Daria svou Sheryl a elegantně, jako by to byl ten nejjednodušší úkol, se zmocnila visícího ohonu.

Po návratu do stáje čekalo jezdce dekorování – vyhlášení výsledků a rozdání cen. Nakonec jsme se všichni občerstvili maminčiným výborným gulášem (jehož část nedopatřením skončila rozlitá v předsíni, na čemž si nesmírně pochutnali naši psi).

Velký dík patří mým rodičům za pomoc s organizací soutěže, celé jízdy a také za přípravu občerstvení, Marku Zukalovi za ceny do soutěže, Jiřce Párové za za pomoc s občerstvením, obci Sedlešovice za zapůjčení megafonu, Otíkovi za zapůjčení mikrofonu a komba, panu Kudrnovi za zapůjčení liščího ocasu, Lence Gregorové za pomoc při hodnocení soutěže, Anetě za vykonávání funkce startéra v soutěži a Andreji Illové, Milošovi Gregorovi a Jiřině Párové za krásné fotografie.

Výsledky soutěže:

 • 1. místo – Daria Švajková + Sheryl
 • 2. místo – Lucie Kadlecová + Táňa
 • 3. místo – Andrea Nesnídalová + Gedar
 • 4. místo – Dominika Kurzweilová + Amigo
 • 5. místo – Adéla Otte (Trochtová) + Otík

Fotografie Andrejky Illové najdete zde.

I. HUBERTOVA JÍZDA SEDLEŠOVICE


V sobotu 10.listopadu 2012 jsme uspořádali první ročník Hubertovy jízdy.

Skupina dvaceti koní a jezdců se nejdříve vydala na projížďku přes vinohrady, po koňských stezkách Národního parku Podyjí až na vřesoviště na Kraví hoře, odkud se dále jelo na pastvinu, kde se ti odvážnější zúčastnili soutěže. Úkolem bylo překonat trasu přes deset překážek, z nichž pět mělo vyšší a nižší variantu. Body se udílely nejen za překonané překážky, ale také za jezdecký styl a sladění jezdce s koněm.

Po soutěži jsme se přesunuli ke stáji, vyhlásili vítěze, rozdali ceny a najedli se maminčina výborného mexického guláše.

Děkuji svým rodičům a Jiřce Párové za pomoc s organizací, sponzorům Marku Zukalovi a firmě Bioveta za ceny do soutěže a Marceli Bamboschkové za pomoc s bodováním soutěže.

Výsledky soutěže:

 • 1. místo – Dominika Kurzweilová + Corleon
 • 2. místo – Nikola Modrová + Kája
 • 3. místo – Jiřina Čurdová + Malina
 • 4. místo – Adéla Otte (Trochtová) + Darling
 • 5. místo – Kristýna Pořízková + Limit